18/04/2014

The Kon-Tiki Museum
in your language!

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - in finnish

RA I-ekspedisjonen
Disse bildene er lavtoppløslige. Høytoppløslige versjoner av bildene kan bestilles for bruk i bøker og andre publikasjoner mot et vederlag. For forespørsel - send en epost til h.tangen@kon-tiki.no med informasjon om bruken samt navn og adresse.


RA I
Order no/bestill nr.RA1-1

RA I på vei mot sjøsetting
Order no/bestill nr.RA1-3


Alt skulle dokumenteres
Order no/bestill nr.RA1-4

Stemning om bord
Order no/bestill nr.RA1-5

Utsikt fra masten
Order no/bestill nr.RA1-6

Nå går båten dypt i vannet
Order no/bestill nr.RA1-7

Proviant
Order no/bestill nr.RA1-28

RA I bygges på gammelt vis
Order no/bestill nr.RA1-31

Tavlen
Order no/bestill nr.RA1-41

Følgesvenner om bord
Order no/bestill nr.RA1-45

Flyvefisk kom om bord
Order no/bestill nr.RA1-46

Middagen forbedredes
Order no/bestill nr.RA1-47
Dersom det er spesielle ønsker om andre bilder, kan vi kontaktes om dette.
Send en e-post til h.tangen@kon-tiki.no og forsøk å være spesifikk når det
gjelder bildeønsket - så vil vi hjelpe til så godt vi kan.