23/04/2014

The Kon-Tiki Museum
in your language!

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - in finnish

TIGRIS-ekspedisjonen
Disse bildene er lavtoppløslige. Høytoppløslige versjoner av bildene kan bestilles for bruk i bøker og andre publikasjoner mot et vederlag. For forespørsel - send en epost til h.tangen@kon-tiki.no med informasjon om bruken samt navn og adresse.


Tigris
Order no/bestill nr.T-1

På vei
Order no/bestill nr.T-2


Tigris utstillingen i dag
Order no/bestill nr.T-3

Tigris brenner!
Order no/bestill nr.T-4

Mange så på da Tigris brant
Order no/bestill nr.T-5
Dersom det er spesielle ønsker om andre bilder, kan vi kontaktes om dette.
Send en e-post til h.tangen@kon-tiki.no og forsøk å være spesifikk når det
gjelder bildeønsket - så vil vi hjelpe til så godt vi kan.