20/04/2014

The Kon-Tiki Museum
in your language!

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - in finnish

Påskeøya er det geografisk sett mest isolerte sted i verden. Det er 1800 km til nærmeste bebodde sted, øya Pitcairn i vest, og hele 3600 km til Chile i øst.

Øya er bare 24 km lang og 11 km bred. Øya ble befolket rundt 1000 e.Kr., og europeiske sjøfarere besøkte den for første gang 1. påskedag 1722.

I 1955/56 ledet Thor Heyerdahl de første profesjonelle arkeologiske utgravningene på Påskeøya. I løpet av seks måneder gravde fem arkeologer frem steinplattformer, hus, huler og nye typer steinstatuer. Også andre kulturminner ble omfattende dokumentert.

Lokalbefolkningen ble aktivt tatt med på råd og forsøk, om hvordan de mente uthogging, reising og transport av steinstatuer hadde foregått.

Påskeøya er kjent for sine statuer, som kalles moai. Opprinnelig ble de plassert på store steinplattformer, som ble bygd langs kysten. Der sto de og så innover landet og passet på menneskene. Statuene representerer døde høvdinger og er uttrykk for forfedredyrkelse. Alle statuene ble hogd ut i et steinbrudd i den utdødde vulkanen Rano Raraku.

Langs de bratte klippene ved kysten av Påskeøya ligger store åpne huler (ana) brukt av fiskere for overnatting eller av prestene til spesielle ritualer. Huler med trange og skjulte innganger lenger inne på øya ble benyttet som boliger når man i urolige tider måtte beskytte seg mot fiender, og til å lagre verdifulle gjenstander i. Det var i disse hulene at Thor Heyerdahl med lokal bistand fant hulesteiner og andre verdigjenstander.

På Kon-Tiki Museet er det gjenskapt tre huler som de besøkende kan utforske: en kysthule, en hemmelig hule og en familiehule.

I 1986/88 ledet Thor Heyerdahl og Kon-Tiki Museet en ny arkeologisk ekspedisjon til Påskeøya. Den tidligste boplassen og det tidligste tempelet ble oppdaget. Videre ble det eksperimentert med hvordan de store steinstatuene kunne ha vært flyttet fra øyas indre og ut til kysten. Fuglemannen, et mytologisk vesen, halvt menneske og halvt fugl, finner man både på Påskeøya og i flere av de gamle kulturene i Sør-Amerika. Dette og likheter i steinskulpturer mellom Påskeøya og Sør-Amerika mente Thor Heyerdahl var indikasjoner på at det hadde vært kulturkontakt mellom øyene og fastlandet.