24/04/2014

The Kon-Tiki Museum
in your language!

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - in finnish

Utgravninger i Túcume, 1988-92

Fra 1988 til 1992 administrerte Thor Heyerdahl arkeologiske utgravninger av pyramidekomplekset «La Raya» like utenfor Túcume i Nord-Peru. Dette 220 hektar store området er et av de største og mest imponerende fornminneområdene i Sør-Amerika.Området inneholder 26 pyramideliknende strukturer og en lang rekke andre serimonielle plasser I utgravningsperioden var dette det største arkeologiske prosjektet i verden.

Det viste seg at ruinbyen utenfor Túcume ble bygd rundt 1100 e.Kr. under Lambayeque-kulturen. Den overlevde og vokste til tross for at den ble erobret av Chimú-folket og senere av inkaarmeer.
Mange graver ble avdekket med fantastisk gravgods, inkludert vakre sølvstatuetter og fjærarbeidtekstiler. Her fant man også indikasjoner på at det var erfarne reisende blant Túcume-folket. Man fant skjell fra Ecuador og Panama og lapis lazuli fra Chile.

Arkeologen Alfredo Narváez gravde ut en godt bevart adobemur dekorert med en mytisk scene i høyrelieff som viser fuglemenn om bord på to store farkoster av siv, omgitt av fisk, sjøfugl og et symbolsk motiv kjent fra førinkaisk kunst, såkalte antropomorfiske bølger.
Billedfremstillingen av fuglemenn er til forveksling lik de man også har funnet på Påskeøya. En avstøpning av dette relieffet er utstilt i Kon-Tiki Museets kjeller. Man fant også et fint bevart rorblad fra en liten balsaflåte og en krukke i sort keramikk som viser to menn om bord på en sivbåt. Alt understøttet at folkene i disse områdene drev sjøfart i førkolumbisk tid.

Thor Heyerdahl skrev i ettertid i samarbeid med arkeologene Narváez og Sandweiss boken Pyramids of Tucume – the quest for Peru’s forgotten city.