17/04/2014

The Kon-Tiki Museum
in your language!

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - in finnish

Tales from the Kon-Tiki Expedition and the new Kon-Tiki movie
New exhibition with stories from the original Kon-Tiki film and the new Kon-Tiki film. Unique photoes and artifacts from the Kon-Tiki expedition in 1947. All texts in English.


Press: Østlandsposten 8. August 2012

EXHIBITION ON TOUR 2011: Thor Heyerdahl - Kon-Tiki and the value of an Oscar