20/04/2014

The Kon-Tiki Museum
in your language!

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - in finnish


I min fars kjølvann.
Et lysbildekåseri ved Thor Heyerdahl jrThor Heyerdahl jr er Thor Heyerdahls eldste sønn, havforsker av profesjon og styreformann ved Kon-Tiki Museet. Han samarbeidet nært med sin far, og deltok på flere av farens ekspedisjoner.

I et lysbildekåseri gir han en kavalkade over Thor Heyerdahls liv, og en karakteristikk av ham som forsker, kunstner, formidler, fredsaktivist, miljøverner og familiemann.
Det begynner med oppholdet på sydhavsøya Fatuhiva,
hvor han med sin kone Liv forsøkte å forlate sivilisasjonen og
vende tilbake til naturen.

Under oppholdet der fattet han interesse
for polynesiernes opprinnelse. Resten av livet viet han sin arbeidskraft til å påvise forhistorisk kontakt over alle verdenshav.

Like viktig for ham ble det etter hvert å demonstrere hvordan det var mulig å samarbeide på tvers av nasjonalitet, politikk, religion og etnisitet. Hans engasjement for vårt globale miljø opptok ham også sterkt.

Dette kåseriet, av en fleksibel times varighet, gir en personlig og faglig oversikt over Thor Heyerdahls liv og virke.


In the Wakes of my Father.
A slide show by Thor Heyerdahl jr


Thor Heyerdahl jr is the oldest son of Thor Heyerdahl, oceanographer by profession and chairman of the board of the Kon-Tiki Museum. He has cooperated closely with his father, and participated on several of his father`s expeditions.

In this slide show he presents a review of Thor Heyerdahl`s life, and portrays him as a scientist, artist, communicator, peace activist, environmentalist and family man.

ii t all began during his stay on the South Sea island of Fatuhiva, where he, together with his young bride Liv, attempted to leave civilization and return to nature. During that stay he caught interest in the origins of the Polynesians. The rest of his life he devoted all his professional work to document prehistoric contact across the world oceans.

ust as important to him, eventually, it became to demonstrate how cooperation was possible across the barrieres of nationality, politics, religions and ethnicity. His involvement in the protection of our global environment also became ever more imperative.

This lecture takes about one flexible hour, and gives a personal and professional presentation of Thor Heyerdahl`s life and activities.


Omvisning i museet:

I tillegg anbefales følgende guidebyråer som har kvalifiserte guider på mange språk og som også kjenner museet
.
Oslo Guideservice A/S  tlf (+47) 22 42 70 20 info@guideservice.no www.guideservice.no

Oslo Guidebyrå A/S tlf (+47) 22 42 28 18 info@osloguide.no www.osloguide.no