18/04/2014

The Kon-Tiki Museum
in your language!

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - in finnishFilm 1.: Lag en musikkvideo hvor du stiller et kristisk blikk på myndighetenes miljøinnsats. En film med "Kon-Tiki venn" Alex Rosèn og Miljøvernminister Erik Solheim.
Film 2: Alex Rosèn forteller om konkurransen!

Nils Gunnar Lie, TV2 forteller om Challenge 2010 konkurransen

.KON-TIKI CHALLENGE 2010.

KONKURRANSE FOR ELEVER I GRUNN- OG VIDEREGÅENDE SKOLE

Vinner av filmkonkurransen går i år til bidragene "Frafall i skolen og "Likestilling på ski" Se vinnerbidragene nedenfor:


"Frafall i skolen" (Sigve Resaland Nannestad Videregående skole.) Vinnerbidragene får kr 5000 hver samt bli med TV2 å lage en nyhetssak! Vi gratulerer!

"Likestilling på ski"
( Maria Langnes Martinsen, Martine Andersen, Julia Söder Kolsung og Erlend Andersen Koppergård, Røyken Videregående skole).


Kampen for miljøet!
Konkurranse for ungdom 15-20 år

1. Pris kr. 10.000,-

FRISTEN FOR KONKURRANSEN ER GÅTT UT. DET KOM INN 34 BIDRAG FRA 6 VIDEREGÅENDE SKOLER I NORGE. 126 ELVER VED VIDEREGÅENDE SKOLER HAR BIDRATT. JURIEN HADDE MØTE 12. OKTOBER. VINNERNE BLE OFFENTLIGGJORT 28 OKTOBER I FORBINDELSE MED THOR HEYERDAHL INTERNATIONAL DAYS I LARVIK. (SE HVEM SOM VANT LENGRE NEDE PÅ SIDEN)


Lag en reklamefilm på ca 1 minutt hvor du oppfordrer ungdom i din egen alder til å gjøre noe positivt for miljøet! Kreativitet vil bli vektlagt!

Med Ra-ekspedisjonene satte Thor Heyerdahl fokus på forurensning av verdenshavene. Det ble blant annet forbud mot utslipp av spillolje fra oljetankere til havs. Thor Heyerdahl Instituttet i Larvik ønsker å videreføre Thor Heyerdahls miljøengasjement med denne konkurransen.
Foto: Alex Rosen promoterte "Kampen for Miljøet" på Kon-Tiki Museet søndag 24 mai. Se filmen her


"Kampen for miljøet - artikkel i Filmmagasinet med Alex

Praktiske opplysninger:
Innsendte filmer kun på norsk eller engelsk. Legg ved et A4 ark med kort informasjon om filmens innhold og hvem som står bak prosjektet l. Husk telefon og e-post.

Innlevering til Kon-Tiki Museet, Bygdøynesveien 36, 0286 Oslo innen 1. oktober 2009.Merk konvolutten ”Kampen for miljøet”

Bidrag fra konkurransen vil bli vist i Larvik 28-29 oktober på Thor Heyerdahl International Days. Innsendere av reklamefilmer fraskriver seg retten til ytterligere kompensasjon om filmene blir videre benyttet.

Du kan også hver enkelt vinnerfilm ved å gå til denne siden

OG VINNERNE ER; SE FILM:


Kon-Tiki Challenge 2009

Vinn opp til kr. 20.000!!! - og vinnerne er; Didrik, Silje, Niana og Stine fra Bergen Handelsgym med bidraget "Den store Emballasjekampanjen
GRATULRER

SE VINNER-BIDRAGET HER


Konkurranse for deg mellom 12 - 18 år

Oppgaven handler om lokalt miljøengasjement

Se Kortfilm nedenfor med Alex Rosén og Geir Børresen

Oppgaven er ment for å skape engasjement både for den enkelte deltaker og gjennom presentasjon av bidragene

Ta grep om miljøet!

Lag en dokumentarfilm på maks fem minutter om ungdom i ditt nærområde som
har gjort noe bra for miljøet i løpet av det siste året. Det kan for eksempel dreie seg
om tiltak mot forsøpling, protester mot miljøforurensning, forebyggende miljøtiltak
som å sykle i stedet for å kjøre moped eller enkle miljøpositive oppfi nnelser.

Juryen ser etter kreativitet og nyskapende virksomhet både i selve miljøengasjementet
som blir dokumentert og i dokumentarfilmen i seg selv.

Innsendte bidrag kan bli benyttet i Gyldendal Undervisning og Kon-Tiki Museets undervisningsopplegg. Museet vil også påberegne seg retten til å legge ut vinnerbidraget og andre gode bidrag på museets hjemmeside og på Youtube.

Juryen belønner vinnerbidraget – dokumentarfilmen på den ene siden og miljøengasjementetpå den andre – med kr. 10 000 til hver. Det er selvfølgelig lov å delta på begge sider av kamera!

Frist for innsendelse: 1. Mai 2009

Hvem kan delta: 12-18 år – norske så vel som engelskspråklige.
Innsendte bidrag kun på norsk og engelsk

Bidraget produseres og sendes på DVD sammen med en kort tekst som omhandler hvem som deltar og hva bidraget i enkelhet består av.

Sendes til: Kon-Tiki Museet, ”Challenge 2009” Bygdøynesveien 36, 0286 Oslo

Se også hva National Geografic skriver om konkurransen


Thor Heyerdahl Konkurransen 2008
Thor Heyerdahl konkurransen 2008 er nå avsluttet. Les her hvem som vant konkurransen.

Konkurranse for deg mellom 12 - 20 år

Urbefolkningen - en ressurs!

Hvordan har urbefolkningen i ditt land bidratt til det samfunnet vi lever i dag? Hvordan tror du urbefolkningens kultur kan bidra positivt i det samfunnet vi lever i årene som kommer?

Med utgangspunkt i overnevnte spørsmål lag en presentasjon. Enten fi lm, fotomontasje,
dataspill, skuespill (må filmes), tegning, maleri, en illustrert stil – eller annet medie som kan presenteres visuelt. Maks 10 minutter.

Thor Heyerdahl var svært opptatt av å snakke og føre samtaler med mennesker fra ulike kulturer for å lære fra deres historier og videreføre denne viten til nye generasjoner.

Et viktig suksesskriterie for hans enorme oppmerksomhet verden over var hans evne til å formidle via film, bilder, foredrag, artikler og bøker.

Vi vil at du, alene, eller sammen med andre skal løse denne oppgaven slik at den lar
seg presentere for et større publikum.

Bidraget skal være i et hensiktsmessig format. Skriv også svært kort på et ark hva
bidraget handler om og send dette sammen med ditt bidrag. Dette sendes som e-post,
brev eller CD/DVD til: Kon-Tiki Museet, Bygdøynesveien 36, 0286 Oslo eller e-post
h.tangen@kon-tiki.no. Merk bidraget med Thor Heyerdal konkurransen 2008.

Frist for innsendelse: 6. oktober 2008 (Thor Heyerdahls bursdag.)

Hvem kan delta: 12-20 år – norske så vel som engelskspråklige.

Innsendte bidrag kun på norsk og engelsk

Premiering

De beste bidragene premieres med totalt kr. 25.000,-
Innsendte bidrag er Thor Heyerdahl Instituttets eiendom og bidragsytere avskrives retten til kompensasjon for etterbruken av bidragene.


Thor Heyerdahl konkurransen 2008 er nå avsluttet. Les her hva som skjer med vinnerne som blir tildelt flotte priser på Thor Heyerdahl International Day 30 oktober 2008.


NYHET: For skoleåret 2008-2009 tar museet inn 100 skoleklasser (1-10 trinn) GRATIS. Førsteemann til mølla. Ta kontakt på shop@kon-tiki.no for påmelding og bekreftelse for at din klasse har fått plass. Vi tar imot bestillinger fra 1 mai 2008.


Vinnerne av Challenge 2008
Challenge 08 - (Praktisk forståelse av å leve som muslim i Norge)
(kr. 25.000 i Fondsandeler i Skagen Kon-Tiki)
Kon-Tiki Museet gratulerer!
Lykkelige vinnere.
Irina, Sandra og Katrine, Bergen Handelsgymnasium

Les mer om Challenge 2008 her

Og les vinnerbidraget her