17/04/2014

The Kon-Tiki Museum
in your language!

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - in finnish


Thor Heyerdahl - Kon-Tiki and the Value of an Oscar

54. Nordische Filmtage Lûbeck 31.10 - 4.11 2012.