17/04/2014

The Kon-Tiki Museum
in your language!

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - short history

Kon-Tiki - in finnish


Thor Heyerdahl - Kon-Tiki and the Value of an Oscar

- Oslo Plaza Hotel; 22.06 - 15.08 2012
.