Across the Pacific The 20th annual conference 25-28 June. Pressemelding/program

Pressemelding

Stillehavskonferanse på Bygdøy

I dagene 25.-28. juni er Norsk Maritimt Museum og Kon-Tiki Museet sammen vertskap for over 92 forskere fra 16 land i fire verdensdeler. Disse samles til konferansen "Across the Pacific" i regi av New Zealand Studies Association. Konferansen tar for seg svært et bredt spekter av emner fra Stillehavets kultur, bosetting og tradisjoner. Den har også et innledningsforedrag og en sesjon om Antarktis, der ulike sider av det norske nærværet er blant temaene.

Arrangementet inngår i Norsk Maritimt Museums hundreårsjubileum og Kon-tiki-museets markering av hundreårsjubileet for Thor Heyerdahls fødsel. Det er ett av flere samarbeidsprosjekter mellom våre to museer, og et ledd i våre felles bestrebelser på å utvikle museene på Bygdøynes til et mer samordnet og attraktivt maritimt museumsmiljø og besøksmål.

Dersom kontakt ønskes med noen av foredragsholderne eller nærmere opplysninger om de enkelte innslagene, bes de henvende seg til:

Forsker Reidar Solsvik, Kon-Tiki Museet (98879836 / reidsols@kon-tiki.no)

eller

Forskningsleder Per G. Norseng, Norsk Maritimt Museum (91792937 / per.norseng@marmuseum.no )

Se hele programmet for konferansedagene

Åpningstider

Nov - feb: 1000 - 1600
Mar - mai: 1000 - 1700
Jun - aug: 0930 - 1800
Sep - okt: 1000 - 1700

Stengt
24,25,31. des. 1. jan. 17. mai

Voksne     
kr 100,-
Barn 6-15 år   kr 40,-
Familier*   kr 200,-
Grupper** pr.pers   kr 60,-
Student/honnør   kr 60,-

* 2 voksne og inntil 5 barn
** minimum 10 personer

Kon-Tiki Museet har også felles billett m Frammuseet og Norsk Maritimt Museum. les mer.

Museet er stengt følgende datoer:
24. desember
25. desember
31. desember
1. januar
17. mai

Skoleelever pr.pers            kr gratis
inntil 30 elever*   kr gratis
inntil 50 elever*   kr gratis
Foredrag/Omvisning   kr 500,-

* Inkluderer 2 lærere

Museet er stengt følgende datoer:
24. desember
25. desember
31. desember
1. januar
17. mai

Nye tilbud