Ra Ekspedisjonen

17. mai 1970 forlater sivbåten Ra II Safi i Marokko med kurs for Barbados. 
Bare 10 måneder etter at de måtte forlate en synkende Ra-I, bygget fire 
Ayamaraindianere fra Bolivia, som stadig mestret den tradisjonelle måten å 
bygge papyrusbåter på, fartøyet Ra-II.

Thor Heyerdahl vil med denne ekspedisjonen vise at man har kunnet benytte denne typen farkoster til å krysse Atlanterhavet i tidligere tider. 57 dager, 3270 nautiske mil eller 6100 kilometer senere kunne 8 mann vise en hel verden at mennesker med ulike kulturer og religioner og fra ulike nasjoner hadde greid å samarbeide under stress og vanskelige forhold mot et felles mål.

Et knapt år tidligere hadde den første Ra-ekspedisjonen nesten kommet i havn over Atlanterhavet. Bare en uke gjensto da en konstruksjonsfeil gjorde at ekspedisjonen måtte avbryte.

Papyrusen som båten var bygd av, viste seg derimot å tåle lang tid i sjøen med god oppdrift. Det var det mange forskere som ikke hadde hatt tro på. Reisene med både Ra-I og Ra-II beviste at det har vært mulig med transatlantisk kontakt mellom de gamle sivilisasjonene og amerika. Under byggingen av den første sivbåten Ra tok Thor Heyerdahl utgangspunkt i veggmalerier av papyrusfarkoster i egyptiske gravsteder, helleristninger i Mesopotamia, Indusdalen og i Mellom- og Sør-Amerika. Kunne det være slik at ikke bare balsaflåter, men også sivbåter kunne ha brakt mennesker over større havområder? Ra og Ra II ble oppkalt etter solguden Ra og seilte under FN-flagg. Thor Heyerdahl skrev også bok om Ra-ekspedisjonene, og filmen ble nominert til Oscar.
Eksepedisjonen ble verdenskjent!

På den første Ra-ekspedisjonen ble Thor Heyerdahl oppmerksom på at det stadig fløt oljeklumper i havet. Det hadde ikke vært slik under Kon-Tiki-ferden i 1947, og han var nå bekymret for at verdenshavene skulle bli forgiftet. Dette ble rapportert til FN, og under Ra II-ekspedisjonen fikk han i oppdrag å gjøre systematiske observasjoner. Rapporten ble et sentralt dokument på FNs miljøkonferanse i Stockholm i 1972. Thor Heyerdahl redegjorde også for sine observasjoner i USA i både kongresskomiteen og i Representantenes hus, samt i over 20 andre land.

 

Hans miljøinnsats resulterte blant annet i at det ble forbudt å tømme spillolje fra tankskip i sjøen. En egen pris, Thor Heyerdahls miljøpris deles ut av Norges Rederiforbund annethvert år for innsats mot forurensning til sjøs.

Les mer om prisen og nominasjonen av denne!

Norman Baker, navigatør på Ra-ekspedisjonene intervjuet i Nettavisen - les intevjuet!