Tigris Ekspedisjonen

For å bevise at det kan ha forekommet kontakt og påvirkning mellom de gamle kulturene i Mesopotamia, Indusdalen og Egypt over havet, ble Tigris bygget i 1977. Ekspedisjonen reiste ned elven Tigris, gjennom den Persiske gulf og inn i det Indiske hav.

 

Etter Ra-ekspedisjonen ble Thor Heyerdahl opptatt av det svært omstridte spørsmålet om hvorvidt det opprinnelig hadde vært kommunikasjon mellom de tre modersivilisasjonene i Mesopotamia, Egypt og Indusdalen. I alle disse tre kulturelt beslektete områdene hadde forhistoriske kunstnere etterlatt seg illustrasjoner av samme slags sivbåt som han selv hadde brukt til å krysse Atlanterhavet med.

Et hovedproblem på ferdene med Ra I og Ra II hadde vært at vannabsorpsjon gjorde at sivskipene de siste ukene av ekspedisjonene fløt med dekket overskylt. Fra araberne, som bodde i det tidligere sumeriske området i Irak, lærte Heyerdahl at sivet bare ville beholde sin flyteevne hvis det ble kuttet i august. Heyerdahl bestemte seg for å forsøke dette og samtidig eksperimentere med å navigere et sivskip.

I 1977 bygde Heyerdahl sitt største sivskip – 18 meter langt. Fartøyet ble kalt Tigris etter floden der det ble sjøsatt. Tigris ble bygd av sivbunter surret sammen av de innfødte under ledelse av de samme søramerikanske indianerne som hadde bygd Ra II. Denne gang ble fartøyet bygget i Irak av det lokale Berdi-sivet. Også denne gangen seilte Heyerdahl under FN-flagg og med et internasjonalt mannskap på elleve mann.

Ferden med Tigris ble 6800 km lang. Ferden gikk først ned Shatt-el-Arab fra Irak til Persiabukta og ut i Det indiske hav. Deretter gikk turen via Muscat i Oman til Indusdalen i Pakistan før de til sist forlot Asia og seilte over Det indiske hav til Afrika. Den fem måneder lange reisen endte i Djibouti ved innseilingen til Rødehavet.

Omgitt av krig på alle kanter besluttet ekspedisjonsmedlemmene i april 1978 å brenne båten. De sendte samtidig ut en enstemmig appell til FN om å stoppe våpenleveransene til utviklingslandene i den del av verden som hadde lagt grunnlaget for vår egen sivilisasjon.

Tigris hadde i motsetning til Kon-Tiki og de to Ra-båtene seilt til forutbestemte havner uavhengig av vind- og strømforhold. Atter en gang hadde Heyerdahl vist at havet var et bindeledd, og ikke et skille, mellom ulike kulturer, og at det knyttet sammen det sumeriske området i Persiabukta med Indusdalens havner og det gammelegyptiske ferdselsområdet ved Rødehavet.

En populær bok og en fjernsynsfilm kom som resultat av ekspedisjonen.