Heyerdahls ekspedisjoner

Thor Heyerdahl (1914–2002) er en av historiens mest kjente oppdagere. Hans ekstraordinære liv og ekspedisjoner slutter aldri å inspirere.