• Fatu Hiva
  • (1937)

Som ung gutt var Thor Heyerdahl svært opptatt av dyr. Han hadde sin egen lille zoologiske hage i barndomshjemmet i Larvik. Thor ble også etter hvert glad i å være i villmarken. Etter artium var han ofte på fjellet og gikk lange turer, både til fots og på ski. Han dro like gjerne alene som med venner. Og da Thor og Liv Coucheron Torp ble kjærester, bar det straks ut i skog og mark.

Allerede før de ble kjærester hadde Thor Heyerdahl spurt den to år yngre Liv Coucheron Torp om hun ville reise med ham til en sydhavsøy. Han ønsket seg vekk fra den vestlige sivilisasjonen og heller leve enkelt, fra hånd til munn, slik mange fortsatt gjorde på øyene i Stillehavet. Liv var ikke vond å be.

De bestemte seg for Fatu Hiva, ei øy blant Marquesasøyne i Fransk Polynesia. Og dagen etter deres bryllup, 1. juledag i 1936, reiste det unge paret fra Norge. Thor var 22 år gammel, Liv bare 20.

I tillegg til det eventyraktige ved oppholdet på Fatu Hiva, skulle Thor samle inn landsnegler og insekter etter oppdrag fra professor Kristine Bonnevie ved Zoologisk laboratorium i Oslo. Dette materialet ville så kunne danne et grunnlag for en doktorgradsavhandling. Liv oppga sine studier i sosialøkonomi.

På Fatu Hiva ble Thor og Liv snart opptatt av hvor de innfødtes forfedre en gang hadde kommet fra. Det kjente dogmet blant antropologer var at hele Polynesia først hadde blitt befolket av folkeslag fra det østlige Asia. Thor begynte å tvile på om dette var den hele og fulle sannhet. For på både Fatu Hiva og ei naboøy hadde han sett før-historisk kunst som minnet om ditto fra det gamle Amerika.

En dag bemerket Liv at det alltid slår bølger mot østkysten av Fatu Hiva. Hun og Thor la bitene sammen og fabulerte: Kunne indianere fra Sør-Amerika, i før-columbiansk tid, ha seilt med vind og havstrømmer og befolket Polynesia?

Eksperter på området mente at indianerne ikke hadde farkoster som kunne nå så langt ut i Stillehavet. Men de hadde ikke overbevist Thor Heyerdahl, og grunnidéen i hans mest kjente vitenskapelige teori var nå født.

Etter omtrent ett år vendte Thor og Liv tilbake til Norge. Det var vanskeligere å leve på Fatu Hiva enn de hadde antatt. Matmangel og kummerlige boforhold var blant årsakene til at de avsluttet oppholdet i deres “forjettede paradis”.

Heyerdahl’s Expeditions