• Ra (1969)
  • Ra II (1970)

Første gang Thor Heyerdahl var på Påskeøya oppdaget ekspedisjonsteamet avbildninger av sivbåter med master og seil. Nå ønsket han å vise at før-historiske sivilisasjoner, på begge sider av Atlanterhavet, kan ha hatt kontakt ved hjelp av sivbåter.

I 1969 ble sivbåten Ra – oppkalt etter den egyptiske solguden – bygget, og Heyerdahl sjøsatte farkosten i kystbyen Safi i Marokko.

Han valgte et mannskap på sju menn, alle fra ulike nasjoner. Heyerdahl ønsket å vise at en slik uensartet gruppe kan samarbeide under vanskelige forhold og stress. Mannskapet fra Ra, fra venstre til høyre: Yuri Senkevitch (Sovietunionen), Santiago Genoves (Mexico), Carlo Mauri (Italia), Thor Heyerdahl (Norge), Norman Baker (USA), Abdullah Djibrine (Tschad) og Georges Saourial (Egypt).

Til tross for en dårlig konstruert båt og brukket ror tilbakela papyrusbåten 5000 kilometer på åtte uker. Men sivet trakk inn mye vann, og Heyerdahl fryktet at Ra ville synke med hele mannskapet om bord. De avsluttet ekspedisjonen, selv om det sannsynligvis gjenstod bare en ukes seilas før de ville ha nådd Barbados.

Ti måneder senere sjøsatte Heyerdahl Ra II i den samme marokkanske kystbyen som Ra.

Denne gang hadde han fått fire Aymara-indianere, fra et område ved Titicaca-sjøen, til å bygge sivfartøyet. Ved denne innsjøen i Andes-fjellene laget en fremdeles båter som hadde mange likhetstrekk med sivbåtene i det gamle Mesopotamia og Egypt.

Omtrent det samme mannskapet fra første Ra-ferd ville gjenta ekspedisjonen. Mannskapet fra Ra II, fra venstre til høyre: Carlo Mauri (Italia), Norman Baker (USA), Thor Heyerdahl (Norge), Kei Ohara (Japan), Santiago Genoves (Mexico), Modani Ait Ouhanni (Marokko), Yuri Senkevitch (Sovietunionen) og Georges Saourial (Egypt).

Denne båten var kortere enn den første, men langt sterkere i konstruksjonen. Ra II seilte de ca. 6100 kilometerne fra Marokko til Barbados i Karibia på 57 dager. Siden eksperimentet denne gangen hadde vært vellykket, ble antropologer over hele verden nødt til å gå bort fra det gamle dogmet om at det ikke kunne ha eksistert kontakt mellom nasjonene rundt Middelhavet og nasjonene i Sør- og Mellom-Amerika før Columbus oppdaget dette kontinentet.

Under seilasen med Ra oppdaget mannskapet at Atlanterhavet var forurenset – de fant større og mindre klumper av olje på havoverflaten. Oppdagelsen ble gjort kjent for De forente nasjoner (FN). På ferden med Ra II ble Heyerdahl bedt av FNs generalsekretær om å gjøre daglige observasjoner med hensyn til forurensning i havet. Faste klumper av olje ble funnet 43 av de 57 døgn seilasen varte.

Heyerdahl fremla rapporter om forurensningsproblemene blant annet på FNs tredje konferanse om havrett. I 1972 vedtok verdensorganisasjonen et forbud mot tømming av spillolje i åpen sjø.

Etter ekspedisjonen ga Heyerdahl ut en bok om Ra-ekspedisjonene. En dokumentarfilm om ekspedisjonene ble Oscarnominert.

Heyerdahl’s Expeditions