• Maledivy
  • (1983-1984)

Jednoho podzimního dne roku 1982 dostal Thor Heyerdahl dopis. Obálka obsahovala fotografii dosud neznámé kamenné sochy ze souostroví Maledivy, ležícího v Indickém oceánu. Snímek Heyerdahla inspiroval k uspořádání archeologické výpravy, která měla za úkol zjistit o ostrovanech, kteří sošku kdysi vyrobili, více informací

Caption

Od roku 1922 Maledivy žádný archeolog nenavštívil. Heyerdahl spolu se svým dobrým přítelem archeologem Arnem Skjølsvoldem uspořádal hned dvě výpravy: v roce 1983 a 1984. K týmu se připojili ještě dva mladí norští archeologové Øystein Koch Johansen a Egil Mikkelsen – obě výpravy se měly stát základem jejich další spolupráce s Heyerdahlem.

Společně našli ve středu prakticky každého ostrova, který navštívili, velké kamenité vyvýšeniny. V nich se skrývaly malé chrámy z přitesaných kamenných bloků nebo z korálu, přičemž původ některých z nich sahal až do poloviny 6. století n. l.

V blízkosti chrámů objevili archeologové kamenné obřadní bazénky se schodišti.

Dále vykopali kamenné sochy, představující například Buddhu, miniaturní stúpy zdobící chrámy a také kamenné dlaždice s rytinami.

V některých stúpách Heyerdahl rozpoznal falické symboly.

Heyerdahl se však domníval, že na Maledivy dopluli přes Srí Lanku uctívači slunce ze starověké civilizace sídlící v údolí Indu už v 1. století př. n. l. Soudil tak na základě objevu římské mince datované přibližně do roku 90 př. n. l. Maledivy se rovněž zmiňují v písemných pramenech z římské doby, což je důkaz, že se o jejich existenci vědělo a ve starověku byly navštěvovány. Heyerdahlova teorie o kontaktu s civilizací v údolí Indu však nezískala obecnou podporu.

Maledivy bývaly středem obchodu s lasturami zavinutce, které se ve starověku používaly jako platidlo. Tyto lastury byly nalezeny až v severním Norsku. Souostroví sloužilo po celá staletí jako důležitá zastávka pro mořeplavce a obchodníky plující kolem Asie a pravděpodobně odsud vedla i trasa do Evropy.

Heyerdahlova expedice na Maledivy znovu podnítila zájem vědců o toto souostroví. Ve stopách prvních Heyerdahlových vykopávek se vydala řada dalších archeologických výprav, včetně těch, které vedl Egil Mikkelsen.

Heyerdahl’s Expeditions