• Maldivene
  • (1983-1984)

En høstdag i 1982 fikk Thor Heyerdahl et brev i posten. Konvolutten inneholdt et fotografi av en hittil ukjent stein­statue fra øyriket Maldivene i Det indiske hav. Det lokket ham til å sette i gang en arkeologisk ekspedisjon, for å finne ut mer om de som hadde laget statuen på fotografiet.

Caption

Ingen arkeologer hadde vært på Maldivene siden 1922. Heyerdahl ledet to arkeologiske utgravninger der, en i 1983 og en året etter. Med på ekspedisjonen var hans gamle venn og arkeolog Arne Skjølsvold. I tillegg ble de yngre arkeologene, Øystein Koch Johansen og Egil Mikkelsen, med på laget. Ekspedisjonen var for dem det første av flere samarbeid med Heyerdahl.

På nesten hver øy Heyerdahl og arkeologene gikk i land fant de store hauger midt på øyene. Det skulle vise seg at haugene inneholdt små templer laget av pent tilhuggede blokker av enten stein eller korall. Noen av dem hadde blitt bygget så tidlig som 550 e. Kr.

I tilknytning til disse templene fant Heyerdahl og arkeo­logene små bad laget av stein med seremonielle trapper som ledet ned i bassengene.

I tillegg ble det funnet mange steinstatuer (hvorav noen forestiller Buddha), små stupaer som hadde stått som utsmykking på templene, samt steinplater med innhuggede symboler og skrift.

På noen stupaer er øverste del avrundet, og Heyerdahl mente at disse var fallossymboler.

Funnene kunne fortelle at Maldivene hadde blitt befolket så tidlig som 550 e. Kr. Da hadde buddhister, sannsynligvis fra Sri Lanka, kommet til øyene bygget de ovennevnte templene og badeanleggene.

Heyerdahl så også for seg at soltilbedere som stammet fra den gamle sivilisasjonen i Indusdalen, etter hvert hadde kommet til Maldivene via India og Sri Lanka. Denne teorien møtte motstand fra andre forskere. Heyerdahl og hans arkeo­loger fant ingen overbevisende funn som kunne ha motbevist hans kritikere, men en romersk mynt fra cirka år 90 f. Kr. ble funnet. Maldivene er også nevnt i skriftlige kilder fra Romerrikets epoke – hvilket er bevis på at øyene var kjent og ble besøkt av mennesker i oldtiden.

Maldivene var senter for handel med kauriskjell, som i oldtiden ble brukt som betalingsmiddel. Slike skjell er også funnet i Nord-Norge, i graver fra jernalderen. Maldivene var i århundrer et sentralt stoppested for sjøreisende handels­menn, og derigjennom en del av et handelsnettverk som omfattet store deler av Asia, med sannsynlige forgreninger til områder i Europa.

Ekspedisjonen til Maldivene fornyet interessen for øyene. Flere arkeologiske utgravninger (blant annet av Egil Mikkelsen) har blitt gjennomført der, i kjølvannet av Heyerdahls spadetak.

Heyerdahl’s Expeditions