• Túcume
  • (1988-1992)

Mezi lety 1988 a 1992 vedl Thor Heyerdahl archeologický výzkum v pyramidovém komplexu La Raya nedaleko peruánského Túcume. V komplexu se nachází dvacet šest pyramidových staveb z nepálených cihel, někdy označovaných jako vepřovice.

Vykopávky v Túcume představovaly v té době největší archeologický projekt na světě. Výzkumníci došli k závěru, že první pyramidy zde vznikly kolem roku 1100 n. l.

V březnu 1992 tu archeologové učinili dosud nejvýznamnější objev: odkryli chrámovou zeď s dochovanými reliéfy bájných ptačích mužů plavících se na dvou velkých námořních lodích. Pod loděmi jsou zobrazeny vlny a další ptačí muži, přičemž všechny postavy drží jakýsi okrouhlý předmět.

Heyerdahl bez meškání povolal svého dlouholetého přítele Arneho Skjølsvolda, vedoucího výzkumného oddělení Muzea Kon-Tiki. Skjølsvold o čtyři dny později dorazil a při pohledu na reliéf okamžitě vykřikl: „Thore, to jsou přece ptačí muži, co sedí na bobku a drží v rukou vejce, přesně jako ti na Velikonočním ostrově!“

Kromě řady nádherných předmětů nalezl tým i několik obřadních pádel se dvěma listy, které se tvarem shodovaly s pádly známými z Velikonočního ostrova. Vedle chrámové zdi s reliéfem ptačích mužů se tento objev řadí mezi další důkazy podporující Heyerdahlovu teorii o tom, že jihoameričtí indiáni mýty opředený ostrov skutečně navštívili.

Expedice v Túcume završila Heyerdahlova bádání, jejichž cílem bylo zjistit, kdo objevil a osídlil ostrovy východní Polynésie. Heyerdahl sám byl přesvědčený, že odpověď se skrývá ve starobylé kultuře mořeplavců, jejíž stopy objevil právě v Túcume. Jiní badatelé tvrdili, že první obyvatelé ostrovů přicházeli převážně ze západu, nicméně dnes je všeobecně přijímán názor, že kolem roku 1300 n. l. skutečně došlo ke kontaktu mezi Polynésany a indiány. Díky němu se v Polynésii začaly pěstovat sladké brambory.

V nedávné době byla také v krvi původních obyvatel Velikonočního ostrova objevena DNA jihoamerických indiánů.

Heyerdahl’s Expeditions