• Túcume
  • (1988-1992)

I tidsrommet 1988–1992 ledet Thor Heyerdahl arkeologiske utgravninger av pyramidekomplekset «La Raya» like utenfor Túcume i Peru. På området var det blant annet 26 pyramidelignende konstruksjoner av soltørket leire, såkalte adobe-blokker.

I utgravningsperioden var dette det største arkeologiske prosjektet i verden. Arkeologene kom fram til at ruinbyen utenfor Túcume ble bygget rundt 1100 e. Kr.

I mars 1992 fant arkeologene det som skulle bli ekspedisjonens store funn: en tempelvegg med et godt bevart relieff av mytiske fuglemenn om bord på to store farkoster. Under båtene var det avbildet bølger og flere fuglemenn, som alle holder en rund gjenstand.

Fire dager senere viste Heyerdahl relieffet til arkeolog Arne Skjølsvold, som var kommet ens ærend fra Kon-Tiki Museet i Oslo. Skjølsvold utbrøt: «Det der, Thor, det er fuglemenn som sitter på huk med et egg i hånden, akkurat som på Påskeøya!»

I tillegg til mange vakre gjenstander ble det også funnet noen små dobbeltbladede padleårer til seremoniell bruk, en type årer som tidligere var kjent fra Påskeøya. Dette funnet, og ikke minst relieffet med fuglemennene, var for Heyerdahl nye bevis som bekreftet hans teori: at sør-amerikanske indianere var de første som befolket denne myteomspunne øya.

Ekspedisjonen til Túcume avsluttet Thor Heyerdahls forskning på hvor de første menneskene på de øst-polynesiske øyene hadde kommet fra. Han var overbevist om at svaret lå i den tidlige maritime kulturen som han hadde avdekket i Túcume. Andre forskere har bevist at de første innbyggerne på disse øyene kom fra vest, men det er i dag allment akseptert at det rundt 1300 e. Kr. var kontakt mellom polynesiske og sør-amerikanske grupper.

Et slikt møte førte til at blant annet søtpoteten kom til Polynesia, og at det i dag finnes sør-amerikansk (indiansk) DNA på noen av de østligste øyene.

Heyerdahl’s Expeditions